Nieuwsbrief – Jaaroverzicht 2015

De werking van onze werkgroep ging ook in 2015 onverminderd verder. Het overzicht van onze bezigheden vindt u hier:

JAAROVERZICHT 2015 (klik voor pdf):

 Alsnog gecentrifugeerd 
 10 juveniele grauwe gorzen geringd
 Grauwe en blauwe kiekendieven tijdens broedseizoen 2015
 Leucisme bij Grauwe Gors: nieuwe gevallen
 Zenderproject Grauwe Gors NL-Limburg
 Broedgeval(len) Grauwe Gors Nederland 2015
 Resultaat wintertellingen 2015-2016
 Vooruitblik (agenda) broedseizoen 2016

Posted 01/04/2016 by werkgroepgrauwegors in Uncategorized

%d bloggers liken dit: